2019-ben immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai konferenciája. A 2019. november 11-i rendezvény előadói a térség társadalmi, gazdasági helyzetéhez kapcsolódó illetve kiemelten a turizmussal foglalkozó aktuális kutatási eredményeket mutatnak be. A programban szereplő előadások számos témakört érintenek, a résztvevők az alábbiakról tájékozódhatnak: helyi közösségek szerepe a döntéshozatalban, fenntartható és közösségi közlekedés, társadalmi-gazdasági különbségek, világörökségi értéktár, látogatói elégedettség, környezettudatos turizmus. A nap folyamán külön blokk foglalkozik a Pannon Egyetemen jelenleg is zajló kutatások eredményeivel, amelyek fókuszában a Balaton mint élettér életminőségi aspektusai és a Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárása áll.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletes program

A rendezvény az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt keretében valósul meg.