I.Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás

I.1. Regionális innovációs rendszerek

I.2. Regionális vállalati vizsgálatok: Regionális vállalati ökoszisztéma és a városrégiók vállalati versenyképessége Magyarországon

I.3. A Pécsi Tudományegyetem regionális gazdasági hatásainak vizsgálata

I.4.  Vállalati innovációs és vállalkozói kapacitás-vigsálatok a Pécsi városrégióban

I.5.  A magyarországi GMR-típusú modell továbbfejlesztése és alternatív fejlesztéspolitikai hatáselemzések végzése a Pécsi városrégióban

I.6. Az egyetemek és az innovatív szervezetek kapcsolata, az egyetemek hatása az innovációra, egyetemi rangsor az innovációs jelenlét szerint