II. Társadalmi és környezeti fenntarthatósági modell a természeti és kulturális örökség menedzsmentben

II.1. A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárása

II.2. A Balaton, mint élettér életminőségi aspektusai

II.3. Az örökségvédelem szabályozása, az örökség kezelés működési módjai – nemzetközi vizsgálat

II.4. Turisztikai intézményrendszer feltárása nemzetközi kitekintéssel

II.5. Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében és a Balaton régióban

II.6. A helyi termékek innovációs ereje, keresleti és kínálati viszonyai a Dél-dunántúli Régióban, valamint turisztikai hasznosulásuk

II.7. Helyi termékek védjegyrendszere, hazai és nemzetközi összehasonlítással

II.8. Tudásalapú networking eszközök alkalmazásának feltérképezése a Balaton régióban