A Pannon Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Emberi Erőforrás Operatív Program, Tematikus kutatási hálózati együttműködések című pályázati felhívására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a Konzorcium az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásában 1.207.498.902 Ft összegű támogatásban részesült. A pályázati projekt 2017. július 1. és 2020. október 31. között kerül megvalósításra.

A program általános célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területen elvégzett, a projekt során definiált alapkutatás nemzetközi beágyazottságát növelje a Horizont 2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban és kutatási programokban való magas arányú megjelenés és részvétel elérésével, a magyarországi –veszprémi, pécsi és székesfehérvári – valamint európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével a fejlesztés témájában célirányosan és tematikusan az intelligens rendszerek fejlesztése köré szerveződő konzorcium keretében.

A konzorciumi projekt megvalósításával az intézmények célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területén jelenleginél aktívabb szerep jusson a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában és a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel együttműködésre. Cél, hogy a tematikusan megvalósított kutatási projekt során növekedjen a projektben résztvevő intézmények potenciálja K+F+I tématerületen, melynek hosszú távú eredményei a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában fognak mutatkozni.

A projekt szakmai alappillérei három kutatási főirány során valósulnak meg a fejlesztési időszakban, amelyeket egy-egy konzorciumi partner vezet:

I.főriány: Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás (PTE)

II.főirány: Társadalmi és környezeti fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség menedzsmentben (PE)

III.főirány: Társadalmi innováció (BCE)

A pályázati projekt keretében a közös és célzott alapkutatásokban kiemelt figyelmet kapnak a tudományterületükön tehetséges hallgatók és doktoranduszok is, akik hallgatói ösztöndíjrendszerben segítik a tudományos munkát. A hálózatépítés és kapcsolatépítés ösztönzésére különböző szakmai és kutatói teamek kerülnek felállításra és közös szakmai programok, fórumok keretében kerül sor a tapasztalatcserére, az elért eredmények bemutatásra. A szakmai és egyéni fejlődés érdekében különböző tréningek és képzések kerülnek megszervezésre, amelyek elsősorban a nemzetközi pályázati menedzsment, innováció- és kutatásmenedzsment, és az előadói készségek fejlesztésére fókuszálnak. Kialakításra kerül továbbá a Pannon Egyetemen egy Marketing Fókuszlabor, amely jelentősen hozzájárul a kutatási tevékenységek sikereihez.

A konzorciumi pályázat során kialakuló szakmai együttműködésnek köszönhetően több tudományterületet felölelő szakmai közösség munkája jelentős mértékben hozzájárul a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez a Dunántúlon.