III.Társadalmi innováció

Főirányvezető: Dr. Cserháti Ilona, egyetemi docens, BCE KTK (https://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=gtzvay)

 

III.1. Halandósági modellezés: sztochasztikus módszerek és számítógépes megoldások

Alprojektvezető: Dr. Kovács Erzsébet, egyetemi tanár, BCE KTK (https://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=HB26LX)

Az aktív korúak nyugdíjtudatosságának fejlesztése, az egyéni célú nyugdíjmegtakarítások kellő időben való elindítása; a halandóság becslési modelljének kialakítása; a regionális különbségek feltárása.

 

III.2. A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban

Alprojektvezető: Dr. Keresztély Tibor, adjunktus, BCE KTK (https://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=B0IW7T)

A jóléti tényezők alakulásának regionális elemzése; a helyi munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak számszerűsítése; társadalmi innovációk szerepe a regionális jólét alakulásában.

 

III.3. Munkaerő-piaci mobilitás, társadalmi innovációk a munkapiaci jólét növelésére

Alprojektvezető: Dr. Andor László, egyetemi docens, BCE KTK

A képzett munkaerő elvándorlás és az innovációs potenciál közti kapcsolat elemzése; a munkahelyi jólét szerepe és a termelékenység kapcsolata.

 

III.4. A demográfiai változások hatása a vidéki munkavállalásban, összehasonlítva a nemzetközi tendenciákkal

Alprojektvezető: Dr. Berde Éva, egyetemi tanár, BCE KTK (http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=DE4UYE)

A társadalmi innováció szerepe az idősebb munkavállalók termelékenységének megőrzésében az idősödő társadalom kihívásai között.

 

III.5. Generációkon átívelő társadalmi innovációs network

Alprojektvezető: Dr. Balogh Ágnes, egyetemi docens, PE GTK (http://www.gtk.uni-pannon.hu/baloghagnes/)

A projekt fő célja egy társadalmi innovációs modell felállítása, ehhez indikátorok meghatározása, valamint a társadalmi innováció térségi mérése Veszprém, mint egyetemváros vonzáskörzetében.

Új stratégia és hálózati struktúra kialakítására javaslat kidolgozása a társadalmi innováció, a kreativitás felmérése és növelése érdekében, és az eredmények integrálásának biztosítása az oktatás minden szintjén, annak érdekében, hogy a generációs eltérések ne gátként, hanem lehetőségként jelenjenek meg.

 

III.6. Környezeti és társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a turisztikai szolgáltatók körében

Alprojektvezető: Dr. Aubert Antal, egyetemi tanár, PTE TTK (http://foldrajz.ttk.pte.hu/munkatars/aubert_antal)

Annak feltárása, hogy a szolgáltatói oldalnál hol és milyen szinteken jelenik meg a környezeti felelősségvállalás, környezettudatosság. Mi motiválja ez irányú lépéseket, a bevezetésük milyen tevékenységeknél jellemző. A kutatása célja feltárni azokat a szolgáltatókat, ahol már megjelenik a környezeti felelősségvállalás szemlélete bizonyos tevékenységeknél. Ez egyben iránymutatást és mintát adhat más szolgáltatók számára is.