A pályázati projektben megfogalmazott célok és konkrét szakmai vállalások elérésén munkatársak széles köre dolgozik a 3 főirányon belül 19 alprojekten.

A munka adott feladattól függően folyik intézményi szinten önállóan, valamint konzorciumi szinten szoros együttműködésben.

 

I. Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás

I.1. Regionális innovációs rendszerek

I.2. Regionális vállalati vizsgálatok: Regionális vállalati ökoszisztéma és a városrégiók vállalati versenyképessége Magyarországon

I.3. A Pécsi Tudományegyetem regionális gazdasági hatásainak vizsgálata

I.4.  Vállalati innovációs és vállalkozói kapacitás-vigsálatok a Pécsi városrégióban

I.5.  A magyarországi GMR-típusú modell továbbfejlesztése és alternatív fejlesztéspolitikai hatáselemzések végzése a Pécsi városrégióban

I.6. Az egyetemek és az innovatív szervezetek kapcsolata, az egyetemek hatása az innovációra, egyetemi rangsor az innovációs jelenlét szerint

 

II. Társadalmi és környezeti fenntarthatósági modell a természeti és kulturális örökség menedzsmentben

II.1. A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárása

II.2. A Balaton, mint élettér életminőségi aspektusai

II.3. Az örökségvédelem szabályozása, az örökség kezelés működési módjai – nemzetközi vizsgálat

II.4. Turisztikai intézményrendszer feltárása nemzetközi kitekintéssel

II.5. Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében és a Balaton régióban

II.6. A helyi termékek innovációs ereje, keresleti és kínálati viszonyai a Dél-dunántúli Régióban, valamint turisztikai hasznosulásuk

II.7. Helyi termékek védjegyrendszere, hazai és nemzetközi összehasonlítással

II.8. Tudásalapú networking eszközök alkalmazásának feltérképezése a Balaton régióban

 

III. Társadalmi innováció

III.1. Halandósági modellezés: sztochasztikus módszerek és számítógépes megoldások

III.2. A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban

III.3. Munkaerő-piaci mobilitás, társadalmi innovációk a munkapiaci jólét növelésére

III.4. A demográfiai változások hatása a vidéki munkavállalásban, összehasonlítva a nemzetközi tendenciákkal

III.5. Generációkon átívelő társadalmi innovációs network

III.6. Környezeti és társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a turisztikai szolgáltatók körében