scrolltotop

„Living longer, working smarter, ageing well” Konferencia

„Mi, balatoniak…” – A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet tanulmánykötete (Veszprém, 2018)

A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet tevékenységei közé tartozik, hogy minden év őszén szakmai konferencia keretében ad találkozási lehetőséget a Balaton iránt érdeklődő kutatók, döntéshozók, szakemberek számára.

A 2018-ban megrendezett konferenciát követően úgy döntöttünk, hogy az elhangzott előadások alapján tanulmánykötetet jelentetünk meg, ezzel is hozzájárulva a Balaton térség akadémiai elismertségéhez, és a kutatási eredmények széles körű disszeminációjához.

A tanulmánykötet letölthető itt.

Természet, kultúra, emberek satöbbi – A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye Veszprém, 2019. november 11.

2019-ben immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai konferenciája. A 2019. november 11-i rendezvény előadói a térség társadalmi, gazdasági helyzetéhez kapcsolódó illetve kiemelten a turizmussal foglalkozó aktuális kutatási eredményeket mutatnak be. A programban szereplő előadások számos témakört érintenek, a résztvevők az alábbiakról tájékozódhatnak: helyi közösségek szerepe a döntéshozatalban, fenntartható és közösségi közlekedés, társadalmi-gazdasági különbségek, világörökségi értéktár, látogatói elégedettség, környezettudatos turizmus. A nap folyamán külön blokk foglalkozik a Pannon Egyetemen jelenleg is zajló kutatások eredményeivel, amelyek fókuszában a Balaton mint élettér életminőségi aspektusai és a Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek feltárása áll.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletes program

A rendezvény az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt keretében valósul meg.

“From digital nomads to remote companies – How to become location independent” Nemzetközi Workshop

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójó „Fentartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” elnevezésű projekt III. Társadalmi innováció főírányának nemzetközi workshopját rendezi meg a Budapesti Corvinus Egyetem szeptember 5-6-án, “From digital nomads to remote companies – How to become location independent” címmel.

Neves nemzetközi és hazai szakértők, illetve “valódi” digitális nomádok mutatják be az új foglalkoztatási formákat, ezek magyarországi lehetőségeit és gyakorlati tanácsokat is adnak (Hogyan lehet valaki digitális nomád? Milyen egy remote company-nál dolgozni és hogy működik? Hogyan lehet 5 perc alatt schengeni vállalkozást alapítani Észtországban? Az új távmunkák mint a társadalmi felzárkózás egy formája – egy vállalkozás bemutatása, amely fülöp-szigeteki, egyedülálló nőket köt össze amerikai vállalatokkal). Az előzetes program és az előadók bemutatása az alábbi linkeken elérhetők.

Program és Előadók bemutatása

Kitüntetés – 2019. augusztus

Szívből gratulálunk a Pannon Egyetem oktatójának, Dr. Sulyok Juditnak, aki a balatoni turizmus társadalmi és gazdasági vetületeivel kapcsolatos kutatásai, valamint oktatói és tananyagfejlesztői munkája elismeréseként MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk alkalmából.

Positive Paradigms of Ageing

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú “Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi
modellek” című projekt keretében júniús 19-21. közt (szerdától péntekig) Asghar Zaidi professzor tart
háromnapos angol nyelvű kurzust.

A kurzus címe: Positive Paradigms of Ageing.

Asghar Zaidi professzor egyrészt a Seoul National University társadalomtudományi karának professzora,
másrészt a London School of Economics and Political Science visiting professzora.
Részletek itt olvashatók.

2.sz. mérföldkő általános eredményei

Jelen pályázati projekt 2.sz. mérföldkőhöz tartozó munkaszakasza 2018.07.01.-2019.02.28. közötti időszakra esett, mely során mindhárom konzorciumi tagnál zajlott a szakmai – kutatási munka a 3 főirány, azokon belül pedig 20 alprojekt keretében.

Általánosságban mindegyik alprojektre jellemző, hogy a kutatási terveknek megfelelően a tárgyidőszakban folytatódtak az egyes részterületek speciális kérdéseinek kutatásai, a kérdőíves felvételek, azok kiértékelései, az eddig elért kutatási eredmények disszeminálása. Jelentős konferencia-részvétel, publikációs és azt előkészítő tevékenység zajlott, továbbá folyamatos volt a hallgatók bevonása a kutatási-szakmai munkába.

Az előző időszakban kidolgozott kutatói ösztöndíjrendszer élesítésre került, így 2 ütemben eddig 5 külföldi vendégkutató jelentkezett, és kapott meghívást a Pannon Egyetemre a projektben való részvételre. 1 fő le is zárta ösztöndíjas kutatási tevékenységét, amely mind szakmailag, mind nemzetköziesedés terén sikerrel zárult. Ez az új megközelítés nagyobb teret és több lehetőséget ad a nemzetköziesedésnek és a hálózatosodásnak, az új kapcsolatok kialakítására.

2018.09.20-22. között a PTE TTK konzorciumi tag szervezésében megrendezésre került egy nemzetközi szakmai workshop, továbbá 2018.10.12-án megrendezésre került a IX. Országos Turizmus Konferencia „Autentikus turizmus” címmel.

2018.11.13-án Veszprémben megtartásra került a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye, „Mi, balatoniak…” címmel, ahol az első körös primer kutatások eredményei kerültek bemutatásra, köztük a Balaton, mint élettér, és a Balaton, mint turisztikai desztináció aktualitásai.

K+F+I célú és tartalmú, kutatás menedzsment és kutatási készségfejlesztési képzések – tréningek kerültek megtartásra mindhárom tagnál a jelentéstételi időszakban:

PREZI prezentációs szoftver gyakorlati alkalmazása oktató tréning: 2018.11.26., 2018.12.03. – PE

Nemzetközi pályázati tréning fiatal kutatóknak: 2018.12.13. – PTE

Kutatásmenedzsment képzés jövőbeli és aktív kutatóknak: 2018.12.14. – PTE

Intensive Presentation Skills Training: 2018.10.18-19. – BCE

Networking Skills seminar: 2018.11.23. – BCE

Publikációírás gyakorlata tréning: 2018.12.17. – BCE

A PE megkezdte a Marketing Fókuszlabor kialakítását, elkészültek a tervdokumentációk.

A konzorciumi tagok rendszeresen egyeztetnek, háromhavi időközönként konzorciumi értekezletet tartanak, továbbá negyedéves beszámolási rendszer keretében történik a projekt előrehaladásának nyomon követése.

Kitüntetés

Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából dr. Rétvári Bence államtitkár a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszékének egyetemi docense, jelen projekt II.5.  Helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei Veszprém megyében és a Balaton régióban című alprojektvezetőjének részére. A kitüntetéshez szívből gratulálunk és további sikerekben gazdag munkát kívánunk!

 

Vendégkutató a Pannon Egyetemen

Milena Galetin, a szerbiai EDUCONS egyetem oktatója részt vett a II/5-ös alprojektben folyó kutatómunkában, mely a helyi értékek feltárására fókuszál Veszprém megyében. Témája a társadalom politikai döntéshozatalban játszott szerepvállalásának felmérése, a társadalmi bizalom meglétének vizsgálata. Ennek keretében 86 interjút készítettünk a társadalmi szféra szereplői, valamint a döntéshozatalban szerepet játszó stakeholderek körében. A közös munka további eredményei közt említhetjük egy közös cikk születését, mely pár hónapon belül jelenik meg; valamint egy együttműködési megállapodást, amelyben a partner egyetem a PE GTK-án megvalósított kutatótáborok, felmérések módszertana alapján méri fel a szerbiai Bánát térség termelőit, vállalkozóit. Ösztöndíjas vendégkutatónk 2019.02.11. és 2019.02.14-én mutatta be a kutatás eredményeit a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának érdeklődő hallgatói és oktatói számára.

Mi, balatoniak… A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye

A korábbi évek hagyományait követe, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet 2018. évi – magyar nyelvű – szakmai konferenciájára 2018. november 13-án kerül sor. Az idei év fókuszában a jelenleg is zajló primer kutatások eredményeinek bemutatása áll, köztük a Balaton mint élettér illetve a Balaton mint turisztikai desztináció aktualitásai. E mellett a konferencia résztvevői előadást hallhatnak többek között a Veszprém 2023 pályázatról, a Balaton-felvidékről mint világörökségi várományos helyszínről, a balatoni fesztiválokról, az élményturizmus balatoni vonatkozásairól, a fürdőkultúráról, a helyi értékekről, a rövid élelmiszerlánc fejlesztési törekvésekről, a Balaton turizmusának gazdasági aspektusairól illetve a bor és gasztronómiai turizmus aktualitásairól.

Bővebb információ itt érthető el: http://www.gtk.uni-pannon.hu/batuki-hirek-esemenyek/

<<<