Jelen pályázati projekt 2.sz. mérföldkőhöz tartozó munkaszakasza 2018.07.01.-2019.02.28. közötti időszakra esett, mely során mindhárom konzorciumi tagnál zajlott a szakmai – kutatási munka a 3 főirány, azokon belül pedig 20 alprojekt keretében.

Általánosságban mindegyik alprojektre jellemző, hogy a kutatási terveknek megfelelően a tárgyidőszakban folytatódtak az egyes részterületek speciális kérdéseinek kutatásai, a kérdőíves felvételek, azok kiértékelései, az eddig elért kutatási eredmények disszeminálása. Jelentős konferencia-részvétel, publikációs és azt előkészítő tevékenység zajlott, továbbá folyamatos volt a hallgatók bevonása a kutatási-szakmai munkába.

Az előző időszakban kidolgozott kutatói ösztöndíjrendszer élesítésre került, így 2 ütemben eddig 5 külföldi vendégkutató jelentkezett, és kapott meghívást a Pannon Egyetemre a projektben való részvételre. 1 fő le is zárta ösztöndíjas kutatási tevékenységét, amely mind szakmailag, mind nemzetköziesedés terén sikerrel zárult. Ez az új megközelítés nagyobb teret és több lehetőséget ad a nemzetköziesedésnek és a hálózatosodásnak, az új kapcsolatok kialakítására.

2018.09.20-22. között a PTE TTK konzorciumi tag szervezésében megrendezésre került egy nemzetközi szakmai workshop, továbbá 2018.10.12-án megrendezésre került a IX. Országos Turizmus Konferencia „Autentikus turizmus” címmel.

2018.11.13-án Veszprémben megtartásra került a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye, „Mi, balatoniak…” címmel, ahol az első körös primer kutatások eredményei kerültek bemutatásra, köztük a Balaton, mint élettér, és a Balaton, mint turisztikai desztináció aktualitásai.

K+F+I célú és tartalmú, kutatás menedzsment és kutatási készségfejlesztési képzések – tréningek kerültek megtartásra mindhárom tagnál a jelentéstételi időszakban:

PREZI prezentációs szoftver gyakorlati alkalmazása oktató tréning: 2018.11.26., 2018.12.03. – PE

Nemzetközi pályázati tréning fiatal kutatóknak: 2018.12.13. – PTE

Kutatásmenedzsment képzés jövőbeli és aktív kutatóknak: 2018.12.14. – PTE

Intensive Presentation Skills Training: 2018.10.18-19. – BCE

Networking Skills seminar: 2018.11.23. – BCE

Publikációírás gyakorlata tréning: 2018.12.17. – BCE

A PE megkezdte a Marketing Fókuszlabor kialakítását, elkészültek a tervdokumentációk.

A konzorciumi tagok rendszeresen egyeztetnek, háromhavi időközönként konzorciumi értekezletet tartanak, továbbá negyedéves beszámolási rendszer keretében történik a projekt előrehaladásának nyomon követése.